Nästan alla kommuner har en policy för hur fördelningen mellan barnskötare och förskollärare ska se ut. I en unik undersökning, som KA har gjort, framgår det nu att åtta av tio kommuner vill att den huvudsakliga delen av de anställda i förskolan ska vara förskollärare. Var femte kommun vill till och med gå så långt att de vill porta barnskötarna helt. Som skäl till detta hänvisar kommunerna till den nya läroplanen. Men enligt Kommunals ordförande Annelie Nordström går det inte att hitta stöd till denna förändring i läroplanen. Tvärtom finns det både ett tydligt omsorgsuppdrag för förskolan och ett lärandeuppdrag i läroplanen och skollagen, menar Annelie Nordström.

Över hälften av kommunerna svarar att de barnskötare som i dag är anställda inte kommer att beröras, men 8 procent svarar att de kan komma att behöva säga upp eller omplacera barnskötare på grund av sin policy. Framtidens arbetsmarknad för barnskötarna ter sig därmed som oviss.

Tanken med att 2010 skriva in i styrdokumenten att det krävs en förskollärare i verksamheten var säkerligen inte att det skulle drabba barnskötarna, men KA:s undersökning visar att det nu har blivit en effekt av denna förändring. Det är en allt annat än önskvärd utveckling.

I den bästa av världar behövs naturligtvis både barnsköt-are och förskollärare på varje förskola och på varje avdelning. Att prioritera endast lärande och strunta i omsorgsuppdraget är inte bara dumt utan direkt korkat. De som drabbas hårdast av detta förutom de anställda är naturligtvis i förlängningen barnen i de berörda förskolorna.

Då det dessutom råder brist på förskollärare i hela landet är bilden som träder fram i KA:s granskning problematisk även i ett större perspektiv. Kommunernas önskan om förskollärare går inte alls hand i hand med hur arbetsmarknaden ser ut i dag.

Nu behövs i stället en ordentlig diskussion om förskolans uppdrag och om vikten av barnskötare på varje avdelning för att garantera en bra verksamhet och en trygg förskola för de barn som går där. Barnskötarna utför ett oerhört viktigt och uppskattat arbete varje dag, varje timme och varje minut. Självklart måste de få fortsätta att utgöra navet i våra barns vardag.