I skrivande stund hade 93 procent inte känt sig diskriminerade som heter som undertecknad. Medan motsvarande siffra för en man med namnet Mohammed var 60 procent.

Kommunal hänvisar till siffror från Sifo om att 28 procent av dem som har utländskt påbrå har känt sig diskriminerade på grund av sitt namn.