Det är de två multinationella företagen Tambankulu Estates och Ubombo Sugar som är indragna i konflikten och sammanlagt strejkar över 3 000 personer, anslutna till facket SAPWU. Man kräver bland annat löneökningar på 11 till 14 procent, betald semester och mer utbildning.

Swaziland är en liten monarki, inklämd mellan Mozambique och Sydafrika, och kungen själv äger en stor del i ett av företagen, Ubombo. Landets arbetare fick rätt att begära kollektivavtal så sent som 2004 och trakasserier mot fackliga ledare är vanliga, enligt LO-TCO Biståndsnämnd.

Den fackliga internationalen IUL, där Kommunal är en av medlemsorganisationerna, har nu startat en mejlkampanj till bolagens personalchefer.

 

Internationaler

Kommunal är med i fyra ”internationaler”, globala sammanslutningar av nationella fackförbund:
• PSI, Internationalen för stats- och kommunanställda (kallas också ISKA)
• IUL, Internationalen för livsmedels-, lant-, hotell-, restaurang-, catering- och tobaksanställda. (Kommunal är med sedan samgåendet med Lantarbetareförbundet 2001.)
• ITF, Internationella Transportarbetarefederationen
• ICU, Sotarnas international