Vänsterpartiet:

1. Hur högt ska taket i a-kassan vara?

Vi vill höja taket från dagens 680 kronor per dag till 960 kronor redan 2015. Taket ska sedan indexeras så att det hänger med i löneutvecklingen. På sikt vill vi att 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet.

2. Vill ni förändra arbetsvillkoret, eller beräkningen av arbetsvillkoret i a-kassan på något sätt?

JA. Arbetsvillkoret bör utformas så att det finns marginaler för sjukfrånvaro även för deltidsarbetande och visstidsanställda och att strukturell diskriminering av kvinnor undviks.

3. Deltidsarbetslösa får a-kassa i maximalt 75 dagar, vill ni ändra på det?

JA. Vi vill ta bort 75-dagarsregeln.

 

Socialdemokraterna:

1. Hur högt ska taket i a-kassan vara?

Vi föreslår att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs från dag­ens 680 kronor till 910 kronor per dag.

2. Vill ni förändra arbetsvillkoret, eller beräkningen av arbetsvillkoret i a-kassan på något sätt?

JA. Höga avgifter och en försämrad försäkring drabbar vissa grupper särskilt hårt. Låga löner, deltider och otrygga anställningar gör att många inte kommer in i arbetslöshetsförsäkringen eller att man tvingas välja bort den. Vi socialdemokrater vill att en översyn av arbetslöshetsförsäkringen ser över dessa orättvisor.

3. Deltidsarbetslösa får a-kassa i maximalt 75 dagar, vill ni ändra på det?

JA. Vi socialdemokrater vill se över även denna viktiga fråga.

 

Miljöpartiet:

1. Hur högt ska taket i a-kassan vara?

Vi vill höja taket med 100 kronor/dag i ett första steg. I steg två höjer vi ytterligare 100 kronor till 880 kronor/dag. På sikt vill vi ha ersättningen på samma nivå som sjukpenningen.

2. Vill ni förändra arbetsvillkoret, eller beräkningen av arbetsvillkoret i a-kassan på något sätt?

JA. Vi vill att det bygger på tidig­are inkomst, inte arbetad tid.

3. Deltidsarbetslösa får a-kassa i maximalt 75 dagar, vill ni ändra på det?

JA. Vi vill att man försäkrar inkomstförlusten oavsett om man arbetat hel- eller deltid.

 

Centerpartiet:

1. Hur högt ska taket i a-kassan vara?

Vi vill att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en stark omställningsförsäkring som uppmuntrar till rörlighet på arbetsmarknaden. Vi vill höja nivån på a-kassan under de tre första månaderna av arbetslösheten, via höjt tak eller ersättningsnivå. Vi har dock inte preciserat en exakt nivå. 

2. Vill ni förändra arbetsvillkoret, eller beräkningen av arbetsvillkoret i a-kassan på något sätt?

JA. Det är väldigt bekymmersamt att framför allt så många ungdomar har svårt att kvalificera sig för a-kassa. Centerpartiet vill att fler ska omfattas av a-kassan och då måste vi även se över hur arbetsvillkoret kan justeras.  

3. Deltidsarbetslösa får a-kassa i maximalt 75 dagar, vill ni ändra på det?

JA. Vi anser inte att 75-dagarsregeln är optimal. Trots det är inte ett avskaffande en framkomlig lösning, eftersom det då är troligt att de tidigare problemen med utnyttjande av ersättningen kommer tillbaka. Däremot kan vi tänka oss en annan konstruktion än dagens 75-dagarsregel.  

 

Folkpartiet:

1. Hur högt ska taket i a-kassan vara?

Vi vill höja taket i arbetslöshetsförsäkringen till samma nivå som i sjukpenningen de första 100 ersättningsdagarna. Idag är taket 18 700 och med vårt förslag skulle det bli 27 750 kronor per månad.

2. Vill ni förändra arbetsvillkoret, eller beräkningen av arbetsvillkoret i a-kassan på något sätt?

JA. Vi vill ersätta eller komplettera arbetsvillkoret i a-kassan med ett inkomstvillkor. Vi vill också att a-kassan ska bli allmän. Det skulle gynna unga som ofta arbetar oregelbundet. I dag kvalificerar de inte till ersättning, eller så tror de inte att de kvalificerar sig och avstår från att gå med i en a-kassa.

3. Deltidsarbetslösa får a-kassa i maximalt 75 dagar, vill ni ändra på det?

NEJ. Vi har inga planer på att ändra den regeln.

 

Kristdemokraterna:

1. Hur högt ska taket i a-kassan vara?

Vi har föreslagit en höjning av taket från dagens 680 kr/dag till 830 kr/dag samt att taket indexeras mot prisutvecklingen, såsom till stor grad är fallet inom övriga socialförsäkringar.

2. Vill ni förändra arbetsvillkoret, eller beräkningen av arbetsvillkoret i a-kassan på något sätt?

JA. Det ska bli lättare att komma in i systemet. Den som jobbar få timmar eller har låg inkomst ska kunna få a-kassa. Därför vill vi ha ett inkomstvillkor i stället för ett arbetsvillkor och en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

3. Deltidsarbetslösa får a-kassa i maximalt 75 dagar, vill ni ändra på det?

JA/NEJ. Regeringen har startat en parlamentarisk utredning med alla åtta partierna som ska se över socialförsäkringarna. De har också till uppdrag att se över denna fråga.

 

 

Moderaterna:

1. Hur högt ska taket i a-kassan vara?

Samma som i dag. Tack vare arbetslinjen har 250 000 fler människor ett arbete i dag jämfört med 2006. Vi vill att det ska löna sig att arbeta och att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring. Det finns ett starkt stöd i forskningen att en höjning av taket riskerar att öka jämvikts­arbetslösheten.

2. Vill ni förändra arbetsvillkoret, eller beräkningen av arbetsvillkoret i a-kassan på något sätt?

NEJ. Just nu pågår en bred parlamentarisk utredning som bland annat tittar på a-kassans framtida utformning. Vi deltar aktivt i den utredningen tillsammans med andra partier i riksdagen. Utredningen presenteras i början av nästa år.

3. Deltidsarbetslösa får a-kassa i maximalt 75 dagar, vill ni ändra på det?

NEJ. Deltidsdagarna ska ses som en möjlighet att arbeta upp till a-kassan för att skaffa sig erfarenhet, kontakter eller prova på nya arbeten i samband med arbetslösheten. Vi har ingen ambition att ändra på detta i nuläget, men vi ser över hur vi kan förbättra a-kassans funktionssätt.

 

Sverigedemokraterna:

1. Hur högt ska taket i a-kassan vara?

Vi vill höja taket till 900 kr/dag.

2. Vill ni förändra arbetsvillkoret, eller beräkningen av arbetsvillkoret i a-kassan på något sätt?

NEJ. Inte i dagsläget.

3. Deltidsarbetslösa får a-kassa i maximalt 75 dagar, vill ni ändra på det?

JA. Vi vill se samma regler för deltidsarbetslösa som för heltidsarbetslösa, ingen ska avskräckas från deltidsarbete till följd av en risk till sämre ekonomi.