Det är myndigheten Skolinspektionen som har gjort en särskild granskning av yrkesprogrammen och specialstuderat 64 slumpvis utvalda gymnasieskolor i 54 kommuner runt om i landet.

De elever som går ett yrkesprogram är berättigade till 15 veckors praktik, så kallat ”arbetsplatsförlagt lärande”, APL.

Enligt inspektionen klarar bara var femte skola av att leverera detta.

Skolinspektionen kritiserar också yrkesprogrammen på andra sätt. Bland annat anser man att utbildningarna inte håller ihop och att för få lektioner har koppling till det yrke eleverna pluggar till.