SVAR: Ett märkligt agerande från arbetsgivarens sida! Som du mycket riktigt konstaterar är en självklar utgångspunkt att den som är arbetstagare inte begår brott på arbetsplatsen. Den som gör sig skyldig till detta kan straffas enligt brottsbalken. Eventuellt kan brottet också få konsekvenser för anställningen och utgöra saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande. Frågan om brottet kan utgöra grund för det ena eller det andra avgörs enligt lagen om anställningsskydd, las, och är inget som arbetsgivare och arbetstagare kan avtala om.

Ett dokument där en arbetstagare skrivit under på att han eller hon lovar att inte stjäla något saknar betydelse för frågan om det finns saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande. Arbetsgivarens uppmaning till nyanställda att skriftligen lova att inte stjäla något är, som du skriver, nedlåtande och enligt min mening närmast ett arbetsmiljöproblem. Kontakta det lokala facket eller skyddsombudet som i sin tur kan uppmana arbetsgivaren att upphöra med denna meningslösa rutin.