Kraven i slutdokumentet riktar sig inte bara till politiker och regeringar i respektive länder, utan också till myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Kraven innehåller flertalet punkter inom tolv olika teman (se länk intill).

Exempelvis att lägre och outbildad personal ska ges möjlighet till fortbildning, att migrantarbetare och arbetskraftsinvandrare ska garanteras samma lön och villkor som infödd arbetskraft och att kvinnor med familjeanknytning får egna uppehållstillstånd i Sverige (ska alltså inte vara knutet till maken som det är idag). Utvisningarna av våldsutsatta ska stoppas.