Framtidsland är en utställning som är tänkt att pågå i fem år framåt. ”Minst”, enligt Ann-Sofie Axelsson. Och den ersätter den tidigare fleråriga utställningen ”Industriland”.

– Vi utgår från en vardagsmiljö där man äter, sover, transporterar sig, använder energi, jobbar, bor och konsumerar. Vi kallar utställningen en verktygslåda för ett hållbart framtidssamhälle.

I begreppet ”hållbart” ligger att framtidssamhället ska vara såväl ekologiskt och ekonomiskt som socialt hållbart.

Det första besökaren på den nya utställningen ser är en ”kalendervägg” fullklottrad med ord och nyhetsklipp som varit aktuella från 1980 fram till i dag.

– Man får följa vardagshändelser och stora händelser som har påverkat oss så att vi har kommit dit vi har kommit.

Den förra utställningen Industriland beskrev Sverige under tiden 1930 fram till och med 1970-talet och nu tar alltså Framtidsland vid, för tiden därefter.

Bland de saker som besökarna möter är ett löpande band med vardagsföremål för den aktuella tiden. Ett sådant fanns också på den tidigare utställningen, men nu är det fredagsmys, dataspel och tidstypiska frisyrer som drar förbi på bandet.

Utställningen är en verktygslåda för ett hållbart framtidssamhälle.

Här finns också en stor damm med över 3 700 liter vatten där 15 gräskarpar simmar omkring. Karpen kan vara en del av ett ekologiskt hållbart samhälle, menar Ann-Sofie Axelsson.

– Gräskarpen renar vatten genom att äta gräs och andra alger och växter. Det är viktigt att vi tar hand om vårt vatten och vi har också dammen för att skapa en känsla av natur.

Annars är inriktningen på utställningen Framtidsland att vi i framtiden framför allt kommer att bo i städer. Men på ett miljömässigt hållbart sätt, där alltså karpdammar kan vara en del. Ett annat exempel på det är förekomsten av vertikala odlingsväggar, och en sådan visas också upp på den här utställningen. Komplett med bönor och tomater.

Framtidsland kom till bland annat genom att Arbetets museum drog i gång ett stort ungdomsprojekt, där man lät 35 ungdomar på fyra olika platser runt om i landet gå studiecirklar där de fick lägga fram sina visioner om framtidslandet. Sedan letade museet fram forskare inom dessa ämnen och lät forskarna och ungdomarna delta i rundabordssamtal. Samtal som konstnärer gestaltade och samtal som man kan lyssna på i utställningen.

Ann-Sofie Axelsson hoppas att först och främst ungdomar ska besöka utställningen.

– Så att våra unga samhällsmedborgare känner att de behövs och att de har en plats i framtiden och att vi kan förändra den här trista trenden med all miljöförstöring. Med gemensamma krafter kan vi förhoppningsvis ändra på det.

Fakta. Framtidsland

Utställning som invigdes i maj och pågår i minst fem år till.
Visas på Arbetets museum vid Strömmen i centrala Norrköping.
Inträdet på Arbetets museum är gratis för alla utställningar.
Museet sponsras bland annat av LO.