Orsaken till sympativarslet är att arbetsgivarparten Almega inte gått med på Sekos krav om att minska antalet visstidsanställningar.

– Sekos sak är verkligen vår sak den här gången. Det här med visstidsanställningar är ett mycket stort bekymmer i de flesta av våra yrkesgrupper. Inte minst ett stort bekymmer för kvinnor, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Hon menar att det till stor del beror på privatiseringen som ägt rum både inom Sekos och Kommunals områden.

– Vi har ungefär samma situation som Seko med upphandlingar och saker som läggs ut på entreprenad och entreprenörer som pressar priserna. Och som höjer vinsterna genom att pressa arbetsvillkoren. Och det är ju precis det som det handlar om här.

Hur kommer det sig att ni varslade just den här gruppen städare?

– Vi har valt ut en grupp som är riktad mot rätt arbetsgivarorganisation och rätt beställare.

Tror du fler förbund kommer att sympativarsla?

– Ja, det tror jag, säger Annelie Nordström.