Efter fem månader av förhandling enades Kommunal och Umeå kommun om avtalet som är unikt för Sverige. Från 1 september ska alla de som vikarierar eller har andra tidsbegränsade anställningar i sammanlagt två år inom en tid av fem år få fast anställning i kommunen.

Erbjudandet gäller i första hand den arbetsplats där personen jobbar. Det kan också bli aktuellt med att kommunen inrättar en vikariepool med fast anställd personal för att ge plats åt alla dem som berörs av denna konverteringsregel.

Avtalet gäller retroaktivt vilket innebär att alla med tidsbegränsade anställningar inom Umeå kommun kan räkna tid bakåt till 1 september 2009.

– Vi är mycket nöjda. Det har varit viktigt för oss att driva kravet om att det ska vara lättare att få fast anställning, säger Annette Andersson.

Hon berättar att sektionen bjöd in de politiska partierna för att diskutera möjligheten att ge alla visstidsanställda rätt till fast anställning efter två år oavsett anställningsform.

– Endast Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var beredda att stöda vårt krav, fortsätter Annette Andersson.

I Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gäller rätten till fast anställning för dem med vikariat och andra tidsbegränsade anställningar efter tre år inom en femårsperiod.

För dem som enbart haft vikariat gäller rätten efter två år och samma gäller för dem som enbart haft allmän visstidsanställning i två år inom en femårsperiod.

Kommunal försökte i senaste avtalsrörelsen med SKL få igenom att två år skulle vara den gemensamma gränsen för alla visstidsanställda oavsett anställningsform. Men förbundet fick inte igenom det kravet.

Nu införs detta i Umeå. I dagsläget är Kommunal det enda förbund där som kommer att ha en 2/5–regel. De andra förbunden har inte varit med i förhandlingarna om det nya avtalet.

– Vi har heller inte planerat in några sådana förhandlingar, säger Umeå kommuns förhandlingschef, Barbro Lindström.