Kommunalarbetaren skrev för en tid sedan flera artiklar om att visstidsanställda vikarier får arbete i 300 dagar – sedan är det stopp – på grund av att kommunerna inte vill ge dem förtursrätt. Det handlar framför allt om personer som saknar utbildning, men gäller också till exempel barnskötare när kommunerna hellre vill anställa förskollärare.

Efter att socialdemokraten Kerstin Nilsson läst KA undrade hon, i en interpellationsdebatt i riksdagen i torsdags, vad arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) tänker vidta för åtgärder för att kommunerna ska erbjuda vikarierna utbildning och fortsatt anställning.

– Jag tycker att man kan ifrågasätta att en person som anlitas gång efter gång inte skulle kunna få en anställning, särskilt när vissa kommuner verkar sätta detta i system. Men ytterst är det ett ansvar för arbetsgivarna, kommunerna. Och det är också kommunerna som har verktygen för utbildning i och med att de har komvux, svarade Elisabeth Svantesson.

Kerstin Nilsson replikerade:

– Under regeringens tid har ju alla former av utbildningssatsningar minskat. Ni började med att dra ned, fortsatte att dra ned och satsade sedan lite. Faktum är att det finns färre utbildningsmöjligheter nu än när ni tillträdde 2006.

I KA:s undersökning uppgav nästan 40 procent av de kontaktade sektionerna att deras kommun hade 300 dagar som riktlinje.