Och slår fast att välfärdsföretagens vinster sker genom besparingar på personalen.  Detta säger Kommunal nej till och kräver att den gemensamma välfärden långsiktigt ska garanteras. Därför ställs krav på ökade resurser för ökad bemanning. Och att kollektivavtal vara norm och meddelarfrihet självklarhet.

Ingvar Jordås, Stockholm, som tog initiativ till förbundsmötets uttalande lyfte fram välfärdsdirektörernas vinster. Att Attendos Henrik Borelius, enligt tidningen ETC, tjänar 6,6 miljoner kronor om året eller en halv miljon i månaden. Och att företagsledarna för Vardaga (fd Carema), Capio och Praktikertjänst har princip lika stora inkomster.

– De pengarna är skattepengar. Det är naturligt att vi i Kommunal verkar mot det. Ska vi vinna valet, ska vi bli av med Alliansen, ska vi bli av med att marknaden ska styra då måste vi tydligare gå ut med det i det lokala arbetet, sa Ingvar Jordås.

Han tog också upp att vissa arbetsgivare bedriver ”skräckpropaganda”:

– Det är också så att vissa arbetsgivare vill göra gällande att non-profitprincipen innebär att den enskilde kommer att förlora jobbet. Man säger det, rent ut, att röstar man inte på Alliansen så gräver man sin egen grav och blir arbetslös.

Sedan framhöll han att verksamheterna kommer att fortsätta och att det är vinstuttaget som försvinner med non-profit.

– Väljer de att lägga ner sina välfärdsföretag så visar de mer intresse för att tjäna pengar än sin verksamhet. Men vård- och omsorgstjänster måste fortfarande utföras. Om kommun, landsting eller någon annan utförare tar över måste de också ta över vår personal.

I uttalandet slår Kommunal också fast att politikerna genom att införa kundval avsagt sig sitt ansvar. Och anser att LOV begränsar kommuneras möjlighet att styra och kvalitetssäkra.  Nu vill facket stärka politikernas möjligheter att styra. Därför ska reglerna för upphandling (LOU) och valfrihetssystem (LOV) göras om.