Det sa Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström när hon avslutade 2014-års förbundsmöte på Arlanda. Hon slog fast att Kommunal ska växa och ska stödja andra länders fack:

– Kapitalet och företagen är mer gränsöverskridanade än någonsin. Och de förbereder sig för nya landvinningar med nya handelsavtal. Fackföreningsrörelsen ligger långt efter, vi behöver få upp tempot och stärka oss så att den gamla devisen ”arbetare i alla länder förena er” blir verklighet, för nu behövs det.

Då hade hon redan slagit fast att mångfalden är här för att stanna och berättat om sin mamma som kommit till Sverige som flyktingbarn från Finland. Om hur AMS i slutet av 60-talet ringt på dörren och erbjudit tre olika jobb.

– Så är det inte nu, nu är det kö till varje ledigt jobb. Och i varje jobbsökaraktivitet sorteras människor efter namn, hudfärg och religion. Först senare kommer meriter och intressen. Det kan vi aldrig acceptera och vi måste visa att vi inte accepterar det.

Annelie Nordström uppmanade alla att protestera mot arbetsgivare som påtalar för den som ställer krav att ”duger det inte kan du sluta, det finns många som vill ha ditt jobb”:

– Ingen ska behöva vara rädd och acceptera felaktigheter på jobbet bara för att arbetslösheten är hög.

Mångfaldsfrågan ska bli ännu mer central i Kommunal, lovade Annelie Nordström:

– Det handlar om samhällsutvecklingen men också om att vi själva som fackförening måste leva som vi lär. Det handlar om vår överlevnad på sikt men också om vår trovärdighet. Vi har en hel del att göra när det gäller vår egen organisation, vår representation.

Annelie Nordström påminde också om att det är några månader kvar till valet.

– Vår övertygelse är att en rödare regering långsiktigt kommer att skapa ett jämlikare samhälle. Men en annan regering innebär inte att vi kan tagga ner som fackförening. Behovet av att växa och bli starkare kvarstår.

Och framhöll att är det viktigt att fråga ”är du medlem i Kommunal?”.  Samtidigt lyfte Annelie Nordström fram att Kommunals medlemmar fortfarande blir fler, men varnade för ett tapp eftersom många går pension och byter jobb.