En anledning till detta kan vara att antalet inspektörer på Arbetsmiljöverket har minskat. Ett annat skäl skulle kunna vara att specialistkunskaperna hos inspektörerna har minskat. Det är i så fall oerhört allvarligt inte bara för byggbranschen utan för alla branscher på svensk arbetsmarknad.

Arbetslivet har förändrats för många under de senaste åren, kraven på varje individ har ökat och organisationerna ute på arbetsplatserna är så slimmade att de många gånger gränsar till att vara anorektiska. Om detta också gäller Arbetsmiljöverket måste det genast ske en förändring. Varje arbetsplatsolycka är i sig en tragedi för den som berörs, för arbetskamrater, chefer och anhöriga. När det tragiska har hänt måste vi ta tillfälle att skapa oss en bild av vad som gått fel och hur vi kan förhindra att det händer igen. ”Är du inte på plats riskerar du att missa mycket viktigt och kommer du ut sent kan det mesta vara bortstädat, säger Per-Inge Persson, arbetsmiljöinspektör i Arbetsmiljöverkets region mitt”, till tidningen Byggnadsarbetaren.

Enligt granskningen verkar fler inspektioner göras, men färre som går på djupet och färre granskningar av allvarliga olyckor. Mer ansvar lämnas då till arbetsgivarna att själva göra en granskning av vad som gått fel.

Arbetsmiljöinspektör Christian Lönnström i region öst säger till Byggnadsarbetaren att han är oroad över att så få allvarliga olyckor granskas på plats. ”Dödsolyckan är bara toppen av ett isberg. Då är det för sent. Men för att det inte ska ske måste man ta hand om alla allvarliga olyckor och tillbud. Och då är det viktigt att vara på plats. Granskar man inte detta ordentligt kommer värre olyckor att hända”.

Tanken är egentligen att arbetsgivarnas egna undersökningar bara ska vara ett komplement till Arbetsmiljöverkets. Utan tillräckliga resurser och specialistkunskaper hos inspektörerna riskerar för mycket ansvar att läggas på de enskilda arbetsgivarna med resultatet fler alvarliga arbetsplatsolyckor. Det är en olycklig utveckling som berör oss alla.