SVAR: För att man ska få vara ledig, oavsett vilken typ av ledighet det är frågan om, förutsätts att ledigheten är beviljad av chefen. Om du inte har beviljats ledigt och ändå tar semester, riskerar du uppsägning eller i allvarliga fall avskedande. Mitt råd är att du har din ledighet beviljad innan du tar den.