SVAR: När du säger upp dig själv från ett arbete blir du normalt avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar. Jag utgår från att det är dessa dagar du menar när du skriver ”karensen.” Och ja, ett läkarintyg kan i vissa fall minska din avstängning, men du måste då ha giltiga skäl för att säga upp dig. Hälsoskäl, till exempel sjukdom som beror på ditt arbete, kan vara ett giltigt skäl.

För att inte bli avstängd om du säger upp dig av hälsoskäl behöver du alltså läkarintyg. Du måste ha fått detta innan du säger upp dig från ditt arbete och i intyget ska det tydligt framgå att du inte kan fortsätta med detta arbete. Dessutom måste du skicka in ett intyg från din arbetsgivare, där det framgår att de inte kan erbjuda dig något annat arbete som du skulle kunna ta.

Men kom ihåg att om du säger upp dig själv går det inte att garantera på förhand att du slipper avstängning. Vi gör en bedömning av varje enskilt ärende för att se om du haft giltiga skäl. Oavsett om man blir avstängd i 45 ersättningsdagar eller inte måste man göra en karens på sju ersättningsdagar innan man påbörjar en ersättningsperiod. Detta gäller för alla.