SVAR: Det framgår inte om du tänker resa inom Sverige eller utomlands. Är du sjukskriven och har sjukpenning förväntas du normalt sett stanna i Sverige, men är det inom Sverige du ska åka ser jag inga problem med resan utifrån gällande regler. Det går också att resa utomlands med bibehållen sjukpenning under förutsättning att resan inte hindrar tillfrisknandet eller förvärrar sjukdomen, vilket ska framgå av läkarintyg. Man måste ansöka hos Försäkringskassan om att få behålla sjukpenningen innan man reser utomlands och Försäkringskassan måste godkänna resan för att man ska ha rätt till sjukpenning. Det finns en blankett på deras hemsida som du kan fylla i: ”Begäran om medgivande att behålla ersättning vid utlandsvistelse”. Du behöver inte redogöra exakt för vart du ska och varför, men Försäkringskassan måste ha tillräckligt med information för att kunna medge att resan genomförs.

Frågan har prövats några gånger i domstol. Det har då handlat om att personer åkt iväg på resa utan att först få godkännande från Försäkringskassan. Enligt rättspraxis kan det finnas skäl att neka en försäkrad sjukpenning under utlandsvistelsen, om den innebär en fördröjning av medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering. I ett annat fall där den försäkrades släkting var sjuk godtog kammarrätten dock att den försäkrade hade åkt med kort varsel och bara skickat ett e-postmeddelande till Försäkringskassan. Sjukpenning kan alltså vid speciella förhållanden betalas ut, trots att ett medgivande kunnat lämnas först efter avresan.

Som du beskriver det är det fråga om en mycket kort resa som inte bör orsaka problem. Men ska du utomlands råder jag dig att be läkaren skriva en rad om det på nästa intyg och att du ansöker hos Försäkringskassan innan du åker.