SVAR: Enligt studieledighetslagen har du rätt att få tjänstledigt för studier. Dock kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar skjuta upp din ledighet i högst sex månader. Fråga din arbetsgivare, gärna skriftligt, så att du kan bevisa att du ansökt om tjänstledighet för studier. Skulle din arbetsgivare av någon anledning neka dig ledigheten bör du omgående kontakta ditt lokala Kommunal.