SVAR: En chef ska absolut uppmuntra personalen att utvecklas. Du har tagit upp med din chef att du vill utvecklas och att du vill göra det inom det administrativa området. Som undersköterska har du säkert en del administrativt arbete redan idag, så jag undrar vilken typ av sådant arbete du menar. Vill du syssla med ett arbete som enbart är administrativt eller vill du också göra mer av det som någon av dina kolleger gör idag?

Allmänt sett finns det arbetsuppgifter en arbetsgivare kan tänka sig att betala arbetstag-aren för att utveckla sig i. Jag tror därför att du ska ta en diskussion med din chef och reda ut varför det har blivit som du upplever det. Enklast är att ta upp detta i ett av de årliga samtal som ni antagligen har. Du har alltid möjlighet att kontakta Kommunal lokalt, som har god erfarenhet av den arbetsgivare du är anställd av och som kan ge dig tips och råd.