De två äldreboendena i Östersund ligger i identiska byggnader och de boende har snarlika vårdbehov. Men det ena drivs av kommunen och det andra av Vardaga (tidigare Carema). På uppdrag av kommunen görs en studie av företaget Nordic Healthcare Group 
som är knutet till Karolinska Institutet, vilket KA skrev om när den drog igång (se länk). Forskaren Fredrik Eklund har nu presenterat de första resultaten, de ska följas av två identiska mätningar senare. Det som undersöks är kvalitet, arbetsvillkor och bemanning och ekonomi.

Cirka 90 procent av brukarna har svarat på en enkät.

– Där hittar vi inga särskilda skillnader. Överlag tycker vi att det är positiva resultat, nöjdheten är hög.

En mätning har tittat på hur boendena lever upp till kvalitetssystem, lagar och krav. Det gör Vardaga i något högre utsträckning. Det kan handla om rutiner för dokumentation, säger Fredrik Eklund.

Även personalen har fyllt i en enkät och där fick kommunen bättre resultat. Fredrik Eklund säger inte specifikt vad som var bättre eftersom forskarna ska publicera sina resultat när alla studier är klara, men räknar upp områden som motivation, arbetskrav, kontroll i arbetet, ledarskap, organisationskultur.

– Men för att nämna något som särskilt sticker ut till kommunens fördel så är det väl kategorin samarbete och problemlösning.

På Vardaga tyckte personalen dock att de har större möjlighet att påverka sin arbetssituation.

På det kommunala boendet har personalen högre sjukfrånvaro. Skillnaden är mer än dubbel mellan boendena och det ska forskarna titta närmare på, enligt Fredrik Eklund. Vardaga har trots detta fler timvikarier: 20– 25 procent fler timmar utförs av timvikarier.

Men timvikarier jobbar ju ofta just när någon är sjuk?

– Det är uppenbart här att det inte går helt hand i hand så det finns andra faktorer som spelar in. Det blir intressant att titta vidare på.

Det kommunala boendet har högre bemanning, men siffrorna släpper inte forskarna nu. Vad som stod klart redan från början var att det kommunala boendet har 2,5 miljoner mer att röra sig med per år eftersom Vardaga lade ett lägre anbud.

– Har man en lägre ersättningsnivå så försöker man anpassa sin kostnadsnivå och då anpassar man sin personalstyrka, och det ser vi har skett här.

– Så man producerade samma kvalitet till en lägre kostnad. Man har lägre bemanning, men vi kan inte säga om lägre bemanning ger mindre nöjda anställda. Vår hypotes är att sättet som man schemalägger har stor betydelse. Jag tror att kommunen är mindre flexibel och Vardaga har en mer behovsbaserad bemanning.

Vilket boende som är ”bäst” går inte att svara på, enligt Fredrik Eklund.

Kommunens boende hade nöjdare anställda och högre bemanning, kan man inte dra slutsatsen att det är ett bättre ställe att jobba på då?

– Ja, men samtidigt är de mer sjukskrivna så det talar lite emot det. Så jag skulle vara försiktig med att dra förhastade slutsatser.

Rättelse: KA skrev tidigare att företaget Nordic Health Group är knutet till Karolinska Institutet. Det stämmer inte och har dementerats av KI efter att flera medier spridit uppgiften.