Om du i stället svarar att du har tänkt rösta är du i gott sällskap. Nästan varannan LO-medlem uppger att de absolut eller troligen tänker rösta i EU-valet denna gång, visar en undersökning som LO har gjort bland 2 400 medlemmar.

Intressant är också att valdeltagandet bland LO:s medlemmar ser ut att öka något denna gång jämfört med tidigare val till EU-parlamentet, om siffrorna i undersökningen blir verklighet. Förra gången röstade lite mer än var tredje LO-medlem. Det var något färre än bland svenska folket som helhet där närmare hälften röstade.

Inför detta val är var femte LO-medlem osäker på om han eller hon tänker rösta. Om du är en av dem så hoppas jag att du efter att ha läst den här ledaren har bestämt dig för att vara med och påverka. Mer än hälften av all lagstiftning som klubbas igenom i vår riksdag har nämligen sitt ursprung i EU, skriver Aftonbladets Lena Mellin. Det betyder att din åsikt i EU-valet gör skillnad. På så sätt kan man också säga att EU-parlamentet i högsta grad påverkar din vardag.

Tänk om alla de som inte tänkt rösta denna gång i stället gör det. Det blir en enorm skillnad i antalet röster och det är en fantastisk möjlighet att vara med och bestämma.

Självklart är det omöjligt att i förväg helt säkert veta hur valdeltagandet blir, men om siffrorna i LO:s undersökning kommer att överensstämma med valresultatet betyder det att fler blivit medvetna om vikten av att utnyttja sin demokratiska rättighet. Det är i så fall en seger för demokratin.

Sex av tio medlemmar i undersökningen uppger också att de tycker att det är viktigt eller ganska viktigt att rösta, medan sju av tio tycker att det också är av betydelse vilka parlamentariker som väljs in från Sverige. Det är glädjande siffror. Särskilt som valet till EU för många kan kännas mer abstrakt och långt bort än valet till Sveriges riksdag i höst. Låt oss hoppas att det är en positiv trend som även kommer att ge utslag genom att fler röstar i riksdagsvalet.

För dig är det kanske en självklarhet att du får rösta, men för de människor i andra länder som inte har den rättigheten, är det endast en utopi. För deras skull och för din egen – använd din rättighet till att påverka din framtid.