Hur då menar du?

– Medvetenheten bland allmänheten menar jag att vi har hjälpt till att förändra. Vi har opinionsbildat ganska kraftigt om arbetsvillkoren för kvinnor, problem med deltid och visstid, ojämställda löner, vi ger allmänheten en bättre bild av hur kvinnors situation är.

– Då menar jag att vi har bidragit till att det är en större fråga nu än för fyra-fem år sedan. Att Gudrun Schyman är en skicklig talare och duktig politiker, det är deras egen förtjänst.

Om Kommunal har hjälpt till att öka opinionen för Fi, tycker du att det är bra?

– Det är klart att det är bra, vi vill ha förändringar när det gäller hur kvinnors situation i det svenska samhället är, alla som verkar i den riktningen gör något bra.