TCO har jämfört statens intäkter och utgifter för arbetslöshetsförsäkringen sedan 2007. Försäkringen har på sex år gått med ett överskott på 93 miljarder kronor.

Intäkterna till försäkringen kommer från två håll. i båda fallen är det löntagarnas pengar. Dels avstår de löneutrymme till en arbetsgivaravgift som företagen betalar in till staten och dels betalar löntagarna genom sina medlemsavgifter till a-kassorna.

Arbetslöshetsförsäkringen används till att betala a–kasseersättning, aktivitetsstöd, lönegaranti vid konkurs samt pensionsinbetalningar för dem som får någon av dessa tre ersättningar.

TCO är kritiskt till att regeringen använder arbetslöshetsförsäkringen som en kassako vars överskott går till annat än att skapa trygghet för de arbetslösa.

– Vårt mål är att regeringsdeklarationen efter höstens val, oavsett vilka som vinner, ska innehålla löften om förbättrad arbetslöshetsersättning och höjt tak i a-kassan, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Hon talade vid TCO:s seminarium i Stockholm om regeringens arbetslinje har blivit en bidragslinje. Och hon svarade själv ja på den frågan.

– Regeringens ovilja att förbättra arbetslöshetsförsäkringen tvingar de arbetslösa att söka sig till bidragslinjen i form av försörjningsstöd i kommunerna, sa Eva Nordmark.

Hon konstaterade att för 10 år sedan hade Sverige en av Europas bästa arbetslöshetsförsäkringar. Nu har vi den sämsta i Norden och en av de sämsta i Europa.

Bara hälften av de arbetslösa får i dag någon ersättning alls på grund av de skärpta regler regeringen infört. Bland arbetslösa ungdomar är det ännu värre, endast 17 procent är berättigade till a-kasseersättning.

Av dem som får a-kassa är det bara en av tio arbetslösa som får ut 80 procent av sin tidigare inkomst i a–kasseersättning. Taket i a-kassan har inte höjts på 10 år och ger som mest 14 960 kronor i månaden, före skatt.

– Arbetslösa ungdomar är oförsäkrade. Andra löntagare är underförsäkrade. Det är dags att förbättra arbetslösförsäkringen, säger Eva Nordmark.