Vi lever i ett demokratiskt samhälle där vi alla har rätten att uttrycka våra åsikter, en självklarhet för oss som tar demokratin på allvar. Paradoxalt nog har vi ett parti i vår riksdag som heter Sverigedemokraterna, ett parti som använder sitt demokratiska mandat genom att försöka diktera villkoren för vad en person i Sverige ska tycka och känna lojalitet till. De vill att vi skall assimileras, de vill begränsa våra rättigheter till en egen identitet, tyckande, språk och kultur. De tror att nyckeln till framgång är ett homogent Sverige där vi alla tycker och känner lika. Vad som däremot skulle hända med oss som inte vill assimileras är fortfarande oklart.

Jag tror inte på den ideologin. Historien om Hitlertysklands dröm om en homogen befolkning och dess brutala konsekvenser kan vi.

Jag bygger mina åsikter på helt andra värdegrunder. Jag vill leva och låta våra barn växa upp i ett tolerant Sverige, där vi ser våra likheter och olikheter som något positivt. Där vi som individer, genom en trygg välfärd, tillåts växa på lika villkor. Där vi har ett samhälle fyllt av idéer och diskussioner där vi inte bara bär en enda identitet, utan många.

Jag tror på ett globalt samhälle och goda människors kapacitet att leva i samexistens, tolerans och respekt, det är först då som vi kan kalla oss sanna demokrater.

Vi börjar nu se en folkrörelse sprida sig över landet där sjukvårds- och omsorgspersonal och brandmän vågar ta ställning och protesterar mot rasism och arbetsplatsbesök av SD. Självklart har vi samma demokratiska rättighet till yttrandefrihet som Jimmie Åkesson och skall därför inte bli nertystade.

Ta debatten för allas lika värde. Ta diskussionen på arbetsplatsen, föreningen, skolan, middagsbordet eller varhelst du hamnar. Visa dem att vi kan välja ett bättre samhälle att växa upp och bo i än vad de främlingsfientliga, rasistiska partierna erbjuder. Tala om för dem att det finns trevligare alternativ än hat, misstänksamhet och främlingsfientlighet.

Lycka till allihop.

Annelie Högberg,
habiliteringspersonal