Omröstningen i EU-parlamentet gällde hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas. Flera fack och vänsterpartier i EU är missnöjda med förslaget som de inte tycker är tillräckligt skarpt.

Den splittrade EU-vänstern var främst oense om två punkter i förslaget. Dels när det gäller rätten för medlemsländerna att kontrollera att utländska företag i landet följer reglerna. De som är kritiska menar att möjligheten till kontroll är för begränsad.

Och dels att förslaget enbart tvingar medlemsländerna att införa huvudentreprenörsansvar i byggbranschen. (Den entreprenör som i sin tur anlitar en annan entreprenör blir ansvarig för att denne följer lagar och kollektivavtal.)

De inom EU-vänstern som är kritiska mot förslaget vill att huvudentreprenörsansvar ska gälla i alla branscher, de gillar inte att det blir frivilligt att införa det utanför byggsektorn.

Vänsterpartiets Mikael Gustafsson var den enda i sin partigrupp som röstade ja till förslaget som antogs av parlamentet.
De svenska Socialdemokraterna röstade också ja, men en stor majoritet i (S) partigrupp sa nej.

– De ville tvinga fram en ny behandling i parlamentet efter valet. Den risken vill vi inte ta. Då kan vi få ett sämre förslag än det vi nu röstade om, säger Olle Ludvigsson (S).

Han förklarar oenigheten i partigruppen med vilken tilltro de har till att få gehör för sina krav i hemlandets regering och parlament.

– De som röstade nej vill att direktivet i större utsträckning ska ha tvingande regler. Vi har inte samma behov av det, säger Olle Ludvigsson.