– Vi har avslutat förhandlingarna för i dag (den 6 maj) men vi ska ha fortsatta kontakter, säger Kommunals ombudsman Tord Almlöf.

Är ni nästan klara?

– Det vet man ju inte riktigt. Det kan hända saker som omkullkastar saker och ting.

På arbetsgivarsidan tror man på ett snart avslut:

– Jag tror att det kan bli klart någon gång nästa vecka, säger Tobias Nilsson förhandlingsansvarig hos Arbetsgivaralliansen för det aktuella avtalsområdet.

Förhandlingarna berör cirka 850 medlemmar i Kommunal. De två snarlika avtalen, ett för skola-utbildning och ett för folkhögskolor, samförhandlas med lärarförbunden, Vision och Akademikerförbunden.

Kommunals yrkanden följer yrkandena från förra årets avtalsförhandlingar med de olika motparterna. Det innebär att man kräver löneökningar på i genomsnitt 710 kronor i ett ettårsavtal.

De flesta avtal som slöts förra året var treåriga och gav löneökningar på cirka 550 kronor det första avtalsåret.

Det tidigare avtalet löpte ut den 30 april.