Organisationen har låtit de folkhögskolor som utbildar fritidsledare frågat dem som gick ut utbildningen våren 2013 om de hade fått jobb. Och det hade de allra flesta. 87 procent hade anställning och nästan hälften, 49 procent, hade fått en tillsvidareanställning. Det är mer än tidigare år. När organisationen gjorde samma undersökning år 2012 hade 81 procent fått jobb.

Det allra vanligaste var att man hade fått jobb på en kommun, men också andra arbetsgivare som privata företag, föreningar och församlingar förekommer.