Nästan fyra av tio allvarliga olyckor under de undersökta åren 2008-2012 var en fallolycka, visar Afa Försäkrings granskning. Män drabbas oftare än kvinnor och värst är det alltså för byggnadsarbetare.

Men också kommunalare drabbas. För undersköterskor, vårdbiträden och ambulanssjukvårdare handlar det ofta om att man snubblar, halkar och ramlar i brukares hem och under förflyttningar mellan brukares hem.

För barnskötare handlar det ofta om att man halkar utanför arbetsplatsen eller snubblar över leksaker och halkar på våta golv.

Städare halkar också de på våta golv eller ramlar utomhus under förflyttningar mellan arbetsplatser.

För samtliga dessa grupper gäller att man till skillnad från de mansdominerade yrkena oftast inte faller från höga höjder. Skadorna kan ändå bli allvarliga och den vanligaste skadan är att man bryter ett eller flera ben.

Städare drabbas av allvarliga olyckor på grund av fall ungefär 1,9 gånger per 1 000 sysselsatta, alltså är risken ändå relativt liten. För barnskötare är den siffran 1,2 per 1 000 sysselsatta och bland undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare är siffran 1,1 per 1 000.

Värst drabbade bland kommunalarna är sotarna. Där är risken för fall 3,8 per 1 000 sysselsatta.

För den värst drabbade gruppen, byggnadsträarbetare, ligger siffran på 4,2.