Partiet kallar de 30 000 platserna för ett första steg i ett kunskapslyft. Platserna fördelas enligt följande:

  • 10 000 platser till vuxenutbildning som öronmärks till arbetslösa under 25 år utan gymnasieexamen.
  • 10 000 platser till vuxenutbildning för arbetslösa som bedöms kunna förbättra sina chanser på arbetsmarknaden.
  • 10 000 för dem som långsiktigt vill stärka sin position på arbetsmarknaden genom att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning.

Sammantaget beräknas utbildningssatsningen kosta 2,5 miljarder kronor.