SVAR: Jag förutsätter att du varit anställd av en kommun. I kollektivavtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal finns för år 2013 inga garantier för någon central löneökning för individen. Däremot kan det finnas sådana garantier lokalt. Fördelningen av pengarna sker lokalt och Kommunal där du bor vet hur lönerevisionen 2013 gick till.