SVAR: Nej, du har inte rätt att vara tjänstledig för att prova på ett annat arbete, såvida inte din nuvarande arbetsgivare godkänner en sådan tjänstledighetsansökan. Detta är grunden. Om den nya inriktning du nu vill prova på kan ske hos din nuvarande arbetsgivare borde det finnas större möjlighet att du ska få tjänstledigt för detta. Prata med din chef!