SVAR: Den som är anställd i en kommun måste ha varit sammanhängande anställd hos arbetsgivaren i minst 365 dagar för att få ta del av föräldrapenningtillägget. Tyvärr kan man inte tillgodoräkna sig anställningstid hos en annan arbetsgivare.