SVAR: Nej, det är verkligen inte så att arbetsgivaren helt godtyckligt kan begära förstadagsintyg. Det ska föreligga särskilda skäl för att göra detta. Ett sådant skäl kan i och för sig vara att den anställde har väldigt mycket korttidsfrånvaro, men det måste alltid finnas en orsak till begäran om intyget.