SVAR: Jag skulle behöva mer uppgifter för att kunna svara mer precist på din fråga. Det verkar som om du har en anställning på cirka 60 procent. Utöver den anställningen arbetar du extra hos samma arbetsgivare. När du blir sjuk stryker arbetsgivaren ditt arbetspass och du får då ingen sjuklön på det arbetspasset. Det är förmodligen en kollektivavtalsreglering som styr i detta fall. Kontakta därför Kommunal lokalt så hjälper de dig med ett mer exakt svar.