SVAR: Det är inte okej att jobba så långa arbetspass utan rast. Enligt arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

På en del arbetsplatser har det tecknats lokala avtal om att rast kan bytas mot måltidsuppehåll. Men det verkar som att ni har väldigt långa arbetspass. Finns det utrymme för dygnsvila och hur ser hela arbetstidsförläggningen ut? Det lokala facket kan hjälpa er med att gå igenom organisation och  schema.