SVAR: Nej, det är inte rätt att få sämre löneökning på grund av sjukdom, men det är nog inte så ovanligt. Ju mer en arbetstagare är frånvarande, ju lägre blir löneökningen. Frånvaron kan bero på sjukdom eller till exempel deltidsarbete.

I vissa av avtalen som förbundet tecknar med motparten finns skrivningar om att det ska tas hänsyn till bland annat sjukskrivna. Skulle inte denna skrivning finnas är det värt att pröva de kriterier som arbetsgivaren lokalt använder för lönesättningen. Det är svårt att tro att ett kriterium skulle vara hög närvaro. Det är förmodligen vad du gör och hur det görs som ger löneökningen. Ditt lokala Kommunal kan begära förhandling om din lön.