SVAR: Det var tråkigt att höra, för stormskador kan bli ödesdigra med söndervridna stammar och grenar. Just pilar kan lätt skadas. Ni bör kapa snittytorna så de blir släta och fina. Finns det kraftigare grenar kvar på stammen längre ner går de kanske att bygga nya huvudgrenar av? Den kvarvarande stammen måste troligen kapas in för att bal-ansera mot dem som skadats.

Nästa år kommer ni få stora uppslag av nya grenar på de skadade stammarna och det kommer med stor säkerhet att se vildvuxet ut. Härifrån får ni sedan försöka bygga upp en ny krona eller helt enkelt låta naturen själv styra trädet åt ett eller annat håll. Man behöver inte behandla sårytorna med något speciellt, utan naturen klarar eller åtminstone försöker reparera så gott det går.