Undersköterskorna på förlossningen tycker inte att de får den handledning de skulle behöva. De tvingas ta ansvar som de varken har utbildning, kompetens eller får betalt för.

Hittills har deras påtryckningar på arbetsgivaren inte visat resultat, trots att de legat på och skrivit två brev om arbetssituationen. Sedan årsskiftet har kvinnokliniken en ny verksamhetschef. Och hon vill satsa på undersköterskorna:

– Redan första veckan jag var här såg jag att undersköterskornas kompetens inte utnyttjades till fullo. Det är för mycket städ och kök medan omvårdnadskompetensen inte tas tillvara. Nu ska vi dra igång en fortbildning till hösten där undersköterskorna ska lyftas ett snäpp.

Hur ska de lyftas?

– De ska få hand om delar som idag ligger på barnmorskorna. Det handlar helt enkelt om omvårdnad, sådant som de har utbildning för. Vi ska inventera hos undersköterskorna själva vad de anser att de behöver. Samtidigt får vi titta på vilken personal vi kan anställa för att ta hand om städ och kök.

Kommer lyftet att innebära högre lön?

– Det kan jag inte svara på idag, säger Ingegerd Lantz, verksamhetschef för Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm.