Det råder olika uppfattningar om vad som har hänt på gruppboendet, skriver tidningen Arbetet. Enligt skyddsombudet har hon protesterat mot problem orsakade av underbemanning. Hon har även uppvaktat Kommunal för att få till ett skyddsstopp. Efter det meddelade arbetsgivaren att hon inte längre var önskvärd.

– Jag är extremt förbannad över det som hänt, så här får det inte gå till. De grunder som företaget lämnat till avskedandet är bara löjliga, säger Dan Lundkvist, ombudsman på Kommunal avdelning Sydost, till Arbetet.

Stefan Johansson, tillförordnad platschef för gruppboendet, förnekar att skyddsombudet förlorar jobbet för att hon agerat som facklig företrädare. Orsaken enligt honom är att hon har varit illojal och begått allvarliga fel.

– Om man åsamkar arbetsgivaren all den skada, som leder till att verksamheten kanske tvingas stänga, så kan man inte få behålla jobbet, säger han till Arbetet.