I Boden ska 21 Samhallanställda arbeta på sju äldreboenden under närmare två år. De kommer att städa, tvätta, stryka och fylla på förråd.

Kommunal är kritiskt och tycker att de jobb som Samhallanställda nu ska utföra kunde ha gått till kommunanställda som rehabiliteras.

– Vi ser det här som oroväckande. Det är skrämmande, varför tar man inte vara på den egna personalen? säger Anna-Lena Blomqvist på Kommunal.

Anna-Lena Blomqvist anser också att det förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver ses över.  Samtidigt som hon tycker att det är positivt att personerna från Samhall erbjuds arbete är hon oroad för att Samhallanställningarna ska leda till neddragningar. Men Kommunal kunde inte stoppa projektet, förhandlingen avslutades i oenighet.

Ann-Britt Sundberg, verksamhetschef för Bodens äldreboenden, förnekar att personalminskningar kan bli aktuella:

– Absolut inte. Vi är ute efter att det ska tillkomma mer aktiviteter för de boende. En trevligare vardag för de som bor där, genom att frigöra mer tid för vårdpersonalen.

Att de här arbetsuppgifterna skulle utföras av anställda i rehabilitering ser Ann-Britt Sundberg inte som ett alternativ.

– Det är inte alltid det passar med tunga städ- och tvättjobb för de som är i rehabilitering. Det är inte gjort en inventering om de skulle ha klarat det här. Det var ju en politisk viljeriktning att vi skulle ta in Samhall.

Ann-Britt Sundberg tror att projektet kan leda till en bättre arbetsmiljö.

– Jag ser det i ett större perspektiv, vi gynnar de som är icke sjukskrivna med det här. De som jobbar i vården får mer tid för att hålla på med omvårdnad. Det har varit intentionen.

Projektet kostar 4 miljoner kronor per år och kommer att utvärderas återkommande.

I Umeå bromsar Kommunal ett förslag att Samhall ska ta över arbetsuppgifter i äldreomsorgen.