SVAR: Det är alltid viktigt att berörd personal är ordentligt involverad i schemafrågor för att få så bra lösningar som möjligt. Vad jag kan förstå av din fråga har detta varit fallet här. Utifrån de förutsättningar du tar upp är det fullt möjligt att göra på det beskrivna sättet, men man måste se till hela schemat för att kunna säga om det är hundra­procentigt OK. Det vill säga, man ska också ta  hänsyn till dygns- och veckovila, fridags­förläggning med mera, när rasterna planeras in.