Vilka kommer att samlas den 14-15 maj?                                                 

– Det riktar sig till undersköterskor inom operation, anestesi, intensivvård och sterilcentraler. Undersköterskor från Gävle till Kiruna ska samlas och vi förväntas bli omkring 150-200 personer.  

Vad kommer att hända under de två dagarna?

– Det kommer att vara många bra föreläsningar. Bland annat om laparoskopiska bråckoperationer, bröstcancer och mödrahälsovården. Våra leverantörer kommer också att ha utställningsbord med sjukvårdsmaterial, och så kommer facket vara med såklart. Dag ett avslutas med en konferensmiddag.

Vad kommer att vara det hetaste diskussionsämnet?

– Stress inom vården är ett alltid lika aktuellt ämne – vi ska springa fortare och fortare. Det kommer att hållas en föreläsning om hur man upptäcker och förebygger stressrelaterad ohälsa.

Vad ser du mest fram emot?

– En föreläsning om hornhinnedonationer som ska bli väldigt spännande. Och självklart att höra om den konstgjorda lungan ECMO, den har ju varit på tapeten på senaste tiden.

Vilka är förhoppningarna?

– Vi försöker rikta in oss så det ska vara intressant för alla. Folk ska få input och inspiration, se nya infallsvinklar. De undersköterskorna som startade Undersköterskedagarna hade samma mål som vi: att förkovra sig och träffa andra inom yrket.

Fotnot: Vill du vara med på Undersköterskedagarna 2014? På www.eventus.trippus.se/uskdagar2014 finns all information du behöver för att anmäla dig.

Så startade det

Undersköterskedagarna startade 1984 när två undersköterskor, Eivor Öberg och Harriet Lundgren, tyckte att det vore trevligt att träffa andra inom yrket. Första inbjudan gick ut till Norra Norrlands sjukvård och det var 75 personer som deltog.

Varje år går en budkavle till det sjukhus som ska arrangera nästa år. I år är det Skellefteås tur.