Hemsidan är finansierad av justitiedepartementet och syftar till att ge läsarna lättläst och oberoende valinformation.

– Vi vill att så många som möjligt ska rösta i de två valen. Många medborgare med lässvårigheter har svårt att delta i den demokratiska process som ett valår innebär, säger Centrum för lättlästs direktör Ann Katrin Agebäck.