– Fritidshemmen har ett viktigt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Statistiken visar en mycket oroande trend som pågått alldeles för länge, säger Bengt Thorngren på Skolverket i ett pressmeddelande.

Det senaste året har antalet elever har ökat med 4 procent. Personalstyrkan har däremot inte blivit större. År 1990 ansvarade varje anställd för 7,5 elever. Idag är det 12,9 elever per anställd och för ett år sedan var siffran 12,4 elever per anställd.

Dessutom uttrycker Skolverket en oro över bristen på högskoleutbildad personal. Här är skillnaden mellan fristående och kommunal verksamhet stor. 56 procent av lärarna i den kommunala verksamheten har examen från en pedagogisk utbildning, och i den fristående verksamheten 29 procent.