– Samtidigt ska man komma ihåg att de är väldigt få så man kanske inte bör dra alltför långtgående slutsatser av det, säger Anna Weigelt, analytiker på AFA Försäkring.

Av dem som mellan åren 2005 och 2013 hade minst en sjukperiod var antalet sjukdagar allra flest hos de manliga städarna och fönsterputsarna anställda i kommuner och landsting, enligt rapporten. Enligt rapporten hade den gruppen 464 sjukdagar i genomsnitt på de åtta åren.

– De som är sjuka är sjuka längre än andra grupper, säger Anna Weigelt.

Kvinnliga städare och kvinnlig vård- och omsorgspersonal, i kommuner och landsting, är de två grupper som är två respektive trea i statistiken.

Kommun- och landstingsanställda har fler sjukdagar än anställda i privat sektor. Kvinnliga kommun- och landstingsanställda med minst en sjukperiod hade under åren 2005-2013 igenomsnitt 388 sjukdagar, mot 314 för kvinnor i privat sektor.

Bland männen var det 374 respektive 250 sjukdagar.

Flest sjukdagar

Antal sjukdagar i genomsnitt per individ som haft minst en sjukperiod 2005-2013

Män, städare och fönsterputsare, kommun/landsting 464
Kvinnor, städare och fönsterputsare, kommun/landsting 409
Kvinnor, socialt arbete, vård- och omsorgsarbete, kommun/landsting 402
Kvinnor, barnskötare, kommun/landsting    398
Kvinnor, storkök, restaurang, kommun/landsting 393
Kvinnor, usk/vårdbiträden, ambulansförare, kommun/landsting 393
Kvinnor, barnskötare, privat/kooperativ  391
Män, barnskötare, kommun/landsting    390
Män, socialt arbete, vård- och omsorgsarbete, kommun/landsting 389
Män, storkök, restaurang, kommun/landsting 389

Fotnot: I AFA:s rapport som kan laddas ner här (i PDF-format) har siffror blandats ihop. Manliga anställda i privat sektor har förväxlats med kvinnliga anställda i kommuner och landsting. Manliga anställda i kommuner och landsting har fått siffrorna för den privata sektorn. (Tillägg 2014-04-01: AFA meddelar nu att siffrorna i rapporten har rättats.)