De nya straffen kan dömas ut från och med 1 juli i år. Det nya är att Arbetsmiljöverket själva får rätt att direkt döma ut en sanktionsutgift mot lagbrytare utan att ärendet skickas vidare till polis, åklagare och domstol.

– Sanktionssystemet syftar till att öka motivationen för att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna. Om någon skadas eller dör i arbetet är det fortfarande domstolsprocess och straff som gäller, förtydligar Bernt Nilsson tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Avgifterna kommer att variera efter risknivå på ärendet och företagets storlek. Den lägsta avgiften för exempelvis risknivå fyra blir 100 000 kronor och den högsta 1 miljon kronor. Storleken på företaget bestäms utifrån hur många anställda det finns.