Riktlinjerna är en sammansatt vision som innehåller en del förslag som presenterats tidigare. För att styra upp välfärden vill man bland annat införa riktlinjer för vilken bemanning som ska krävas för olika verksamheter. Man vill avskaffa den fria etableringsrätten för företag och ge kommuner och landsting rätt att stoppa företag från att starta eller att säga upp dem vid ägarbyten. En ny lag om investeringsskydd införs för att hindra att offentligt finansierad verksamhet säljs ut billigt.

Socialdemokraterna vill också öka insynen i företagen. Samma meddelarfrihet ska gälla företag som får skattemedel som gäller i exempelvis kommunala verksamheter. Företagen ska också få redovisa sina ekonomi på ett mer öppet sätt. Det starkaste styrmedlet menar Carin Jämtin ändå är bemanningskravet.

– Bemanningskrav är den mest effektiva metoden för att garantera att företagen inte gör vinst på bekostnad av kvalitet, skriver hon.