Catharina Häggbom är undersköterska och ordförande för Kommunal Universitetssjukhuset. Hon tycker att manifestationen lyckades. 

– Vi fick ett positivt bemötande. Nu får vi se om det gör skillnad på sikt. Vi har i alla fall försökt. Vi kan återkomma till politikerna och fråga, har du läst rapporten. Hur tänker du om den?

Även Carina Lenngren deltog. Hon arbetar som undersköterska på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Efter 28 år som fackligt anställd tycker hon att det är märkbart att det har blivit färre undersköterskor i sjukvården.

– Vi blir färre, det ser jag varenda dag. Det är ingen nyhet.

Carina Lenngren tror att konsekvensen blir att kvaliteten på vården försämras.  

– Det behövs personal som har koll på att patienten har ätit och druckit ordentligt. Blir det färre undersköterskor får det konsekvenser. Det blir sämre för patienten.