De senaste två åren har 600 anställda, varar många undersköterskor fått gå från Skånes Universitetssjukhus i Malmö/Lund på grund av nedskärningar. Följden har blivit en tung arbetsmiljö där det är svårt att få in korttidsvikarier, berättar Kommunals huvudskyddsombud Susanna Åsvik.

Sedan december har de fyra avdelningarna i Malmö som hör till internmedicin börjat ta in så kallade patientvakter. Det vill säga personal som inte ska utföra något vårdarbete utan enbart vakta oroliga patienter. Om något händer med patienten ska de tillkalla ordinarie personal.

– I Malmö har patientvakter tagits in flera gånger i veckan sedan januari. Flera av dem har saknat vårdutbildning. De får inte utföra något vårdarbete så vi kunde lika gärna vara utan dem eftersom vi ändå måste kontrollera patienterna och deras status med jämna mellanrum, säger Susanna Åsvik.

Hon tar ett exempel där en anhörig till en personal ringts in med väldigt kort varsel för att sitta som patientvakt. Personen saknade vårdutbildning och skrev inga avtal innan arbetspasset påbörjades. Hur går det då med tystnadsplikt och sekretess?

– Jag är väldigt upprörd över detta. Har man ingen utbildning eller erfarenhet av sjukvård kan man inte läsa av patienterna. En anhörig var frågande till att vederbörande inte hade utbildning. Och så detta med sekretessen, och försäkringar om personen hade blivit skadad av den oroliga patient den skulle vakta.

Susanna Åsvik hävdar att det som sker är ett sätt att bakvägen försämra vårdkvaliteten. Patienter och anhöriga tar för givet att all personal har vårdutbildning och för den ordinarie personalen blir arbetsmiljön tyngre när personal som tas in ändå inte får utföra vårdarbete.

– Det är ett slag i ansiktet på alla utbildade vikarier som arbetsgivaren sagt upp när de nu tar in personer utan utbildning till lägre löner, säger huvudskyddsombudet Susanna Åsvik.

Maria Ohlson Andersson är verksamhetschef för intermedicin i Malmö och Lund. Hon säger att systemet med patientvakter har pågått länge i Lund och att de där använder studenter från läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. I Malmö började enheten använda patientvakter i december förra året och har nu upp till åtta pass i veckan.

Maria Ohlson Andersson vill inte kommentera att någon patientvakt arbetat i Malmö utan att ha skrivit under anställningsavtal (och tystnadsplikt/sekretess), eftersom de uppgifterna inte har nått henne. Trots att personalen på internmedicin kan berätta att flera av patientvakterna saknat utbildning, hävdar hon att det endast skett i ett fall.

– I ett fall har vi haft en anställd som inte haft utbildning. Men förutom det tillfället har alla haft viss vårderfarenhet eller vårdutbildning. Vi prövar samtliga personer och tar referenser på dem, säger Maria Ohlsson Andersson.

Kan det räcka att en anställd ger en anhörig bra referenser för att den ska få arbeta som patientvakt?

– Jag kan inte kommentera det, men det är inte så vi brukar ta referenser.

Hade det inte varit bättre att ha vårdutbildad personal?

– Det är inte alltid det behövs. Det handlar inte om att göra vårdarbete, det handlar om att passa patienterna. Vi vill matcha patientens behov mot de vakter vi har. Jag är trygg med att de har vårdutbildning, det har varit ett fall där det inte har varit fallet.

Du säger att ni kan ha upp till åtta pass med patientvakter i veckan, det är inte direkt tillfälliga lösningar?

– Alternativet är att beordra in min ordinarie personal, det är ett sämre alternativ.

Kan inte alternativet vara att ha en högre bemanning?

– Vi tycker att patientvakterna är en bra lösning, annars hade vi inte gjort det. De ersätter inte ordinarie personal. Vi har den bemanning vi har, den som är fastställd på sjukhuset.

Du håller inte med huvudskyddsombudet om att problemet grundar sig i att 600 anställda fått gå de senaste två åren, vilket gör det svårt att få in extrapersonal?

– Nej, den problematiken håller jag inte med om. Vi har det bemanningstal vi har.

Beslutet att införa patientvakter i Malmö har inte varit uppe i MBL eller samråd mellan arbetsgivaren och Kommunal. Borde det ha skett?

– Jag vill inte kommentera det. Vi brukar vara duktiga på att förhandla det som ska förhandlas, säger Maria Ohlson Andersson.

Kommunals huvudskyddsombud arbetar just nu med en riskbedömning, vilken beräknas vara klar i slutet av mars.