Bärplockare har länge varit en omdebatterad yrkesgrupp i Sverige. De är en grupp som varit svår att få att passa in i de vanliga kollektivavtalen och som drabbats särskilt illa av dåliga arbetsvillkor. Nu gör Kommunal ett helt nytt avtal som ska vara skräddarsytt för dem.

– Eftersom vi inte hade någon arbetsgivarpart att arbeta fram det med som är brukligt när man tar fram kollektivavtal så såg vi ingen annan utväg än att ta fram ett själva, säger Per Holmström, Kommunals första vice förbundsordförande.

Man har arbetat fram avtalet tillsammans med jurister och försökt lägga det på en nivå som samtidigt ska säkra arbetsvillkoren för bärplockarna och vara möjligt för arbetsgivarna att skriva på. Enligt avtalet ska arbetsgivarna bland annat stå för resor inom Sverige samt hålla med arbetskläder och plockredskap.

– Seriösa arbetsgivare ska inte ha några problem att uppfylla de här villkoren.

Det har varit många tvister kring den här gruppen tidigare. Tvister som bland annat handlat om att plockarna fått betala dyrt för transporter till plockning och för boende till arbetsgivarna. Hur finns det med i avtalet?

– Resorna ska arbetsgivaren betala för och boendet ska vara normal standard till självkostnadspris för.

Ännu har ingen skrivit på avtalet men Per Holmström har goda förhoppningar om att flera ska ha gjort det innan bärplockarsäsongen drar igång.

– Det tror jag. Säker kan man aldrig vara, men flera har redan varit i kontakt med oss. De seriösa företagen vill ha avtal för att visa att de är okej, säger han.